Background

Blog User

entry image

از خرمشهر تا چابهار

بعد از اینکه به دلیل تنش های در کشور تنوانستیم در استان خوزستان کارگاهی برگزار کنیم وارد استان بوشهر شدیم. اولین کارگاه ما در شهر وحدتیه در شمال شهر  سعدآباد بوشهر و برای پسران مدرسه فرهنگ برگزار شد. در این کارگاه که با حضور ۲۰ دانش آموز سال ششم و هفتم بعد از معارفه انیمیشن آدم و درخت پخش شد و دانش آموزان در مورد آن صحبت کردند و در نهایت درخت ابریشمی در حیاط مدرسه و با مشارکت آنها کاشته شد.

0 comments

  • avatar

Leave A Reply