چرا درختان، چرا کودکان؟

همان‌گونه که تخریب طبیعت برای «آدم» هزینه‌های زیادی دارد، اصلاح این تخریب نیز بس دشوار و پرخرج است. ما باور داریم که آموزشِ کودکان راهی است کم‌هزینه برای کندتر کردن روند این تخریب. کودکان آسان‌تر از بزرگ‌سالان به نقش تک‌تک آدم‌ها در حفظ محیطی سالم برای زندگی پی می‌برند و کودکی که از ارزش درخت آگاه باشد و با عشق و علاقه‌ای درونی به طبیعت بنگرد، در آینده هم محیط‌زیست خود را محترم می‌شمارد و از تخریب آن می‌پرهیزد.
درخت نیز موجود یگانه‌ای است که با عناصر اصلی طبیعت ــ ‌یعنی خاک و آب و هوا ــ و هم‌چنین با بسیاری از جان‌داران پیوندی مستقیم دارد (درباره‌ی درختان چه می‌دانیم؟). پس، آگاه‌کردن کودکان از ارزش‌های درخت از مسیری می‌گذرد که توجه آنان را به سایر اجزا و عناصر طبیعت نیز جلب می‌کند و ارزش‌های زیست‌محیطیِ بیش‌تری را پیشِ چشمان‌شان می‌آورد.
امیدِ ما ریشه در چشم‌انداز بلندمدت‌مان دارد، در پرورش نسل‌های دوست‌دارِ طبیعت، درست مانند رویش درختان و بالیدن‌شان که در گذر زمان ممکن می‌شود.


رویکرد ما

کار ما به درختان نیازمندیم آموزش و ترویج است. به فراخورِ دانش و تجربه‌ای که داریم، در کارگاه‌ها و دوره‌ها ی مؤسسه بر ارتقای فرهنگِ پاس‌داشتِ درختان و طبیعت متمرکز شده‌ایم و تصمیم داریم این گوشه از کارِ گسترده و چندبعدیِ حفاظت از محیط‌زیست را در دست بگیریم و پیش ببریم. صدالبته، فعالیت‌هایی چون جشن‌های درخت‌کاری و آبیاری را نیز ، به‌ویژه در پایان دوره‌های آموزشی، در برنامه‌های خود گنجانده‌ایم تا کودکان آن‌چه درباره‌ی درخت آموخته‌اند را با تجربه‌ای از کاشت درختان و نگه‌داری از آن‌ها عمق ببخشند و با طبیعت ارتباطی نزدیک بگیرند. ما، به مناسبت‌های مختلف، رویدادها و برنامه‌هایی نیز برگزار می‌کنیم تا به فعالیت‌ها و آموزش‌هامان غنا ببخشیم و روابط و پیوندهامان را تقویت
کنیم.


اهداف

تشکیل انجمن چند ملیتی ( کشوری) برای پیشبرد اهداف  “ما به درختان نیازمندیم.”
ایجاد رویدادهایی که بیانگر ارزش ها و نگرش هایی نظیر عشق احترام و امید هستند و در قالب فعالیت هایی نظیردوچرخه سواری و کاشتن درخت برگزار میشود.
“توسعه منابع آموزشی مخصوص انجمن “ما به درختان نیازمندیم.
گسترش داستانهایی در باره درختان که موجب حمایت از فلسفه گفتگو با کودکان برای ترویج نگرش و عشق و احترام باشد.

عضوگیری در سراسر جهان ، تا اعضاء بتوانند با یکدیگر برای این مهم در تعامل مستقیم باشند.

آموزش‌های ما

به‌جز کارگاه‌ها و دوره‌هایی که برای کودکان برگزار می‌کنیم و در آن به ترویج ارزش‌های درخت می‌پردازیم، آموزش‌های ما بر تربیت تسهیل‌گرانی بومی نیز متمرکز است که بتوانند در جای‌جای جهان کودکان را با این ارزش‌ها آشنا کنند. تسهیل‌گران محلی با زبان و فرهنگ و مسائل زیست‌محیطیِ منطقه‌ی خود پیوند دارند و، بی‌نیاز از سفرکردن و طی مسافت‌های زیاد، می‌توانند به‌راحتی در محیط‌های تجمع کودکان (مانند مدرسه‌ها) حضور یابند. به این ترتیب، ما به درختان نیازمندیم می‌کوشد تا ــ با هزینه‌ای کم و روشی آسان ــ شبکه‌ی وسیعی از مردمانِ دوست‌دارِ محیط‌زیست ایجاد کند که در هر نقطه از جهان، درون یا بیرون از مدارس، بتوانند کودکان را از نیاز «آدم» به درخت آگاه کنند (نقشه‌ی جهانی فعالیت ما را ببینید).
تسهیل‌گرانی که شیوه‌ی پیشنهادیِ ما را پی می‌گیرند در فواصل زمانی مشخصی در مدرسه‌ها و دیگر مکان‌هایی که جمع کودکان جمع است حضور می‌یابند و با روش‌های متنوعی مثل کتاب‌خوانی، طرح پرسش‌های ساده‌ی فلسفی و اجتماعی، تحقیق و پژوهش، آموزش مهارت‌ها و انجام فعالیت‌های کارآمد و سپس گفت‌وگو راجع‌به عکس‌ها یا مطالب مربوط به فعالیت‌ها تلاش می‌کنند تا در دل‌های کودکان عشقی پایدار به طبیعت ریشه بدواند و با تعهد بیش‌تری از محیط زیست حفاظت کنند.

منابع مالی

  منابع مالی انجمن ازپرداخت  حق عضویت افراد، فروش کتابها با موضوعات محیط زیستی ای که زیر نظر انجمن است، فروش لباسهای مربوط به انجمن، و کمک های مردمی تامین می گردد.

نیروی انسانی

 

انجمن طبق قوانین آیین نامه , زیر نظر مدیران و با کمک اشخاص داوطلبی که وقت، انرژی و استعدادشان را داوطلبانه در اختیار می گذارند ، اداره می شود.
بر اساس میزان موفقیتهای آقای تاجران ، امکان ایجاد انجمن در کشور های مختلف فراهم خواهد آمد.که این امر توسط فعالیت داوطلبانه ی افراد در راستای برقراری ارتباط و گفتگو با دانش آموزان در مدارس , حول محور ارزشهای عشق احترام و امید است که این نگرش همراه با عشق به طور حتم بر عملکرد ما تاثیر گذار خواهد بود.
.انجمن یک سازمان داوطلبانه است .افراد حق عضویت پرداخت میکنند. مدیران و اعضا هیچ حقوقی دریافت نمیکنند  .

استفاده از منابع

منابع مالی بدست آمده از طرقی  که ذکر شد , صرف تولید مواد آموزشی و هزینه های انجمن مثل توسعه وب سایت میشود  .