حمایت از ما

اکنون په چیزی مورد نیاز است؟
انجمن دو نیاز فوری دارد. ابتدا به ساکن شروع به عضوگیری با کسانیکه محمد و سفرهایش را دنبال می کنند.وب سایت ما در حال توسعه هست بنابراین چنانچه تمایل دارید  در حال حاضر یکی از اعضاء ما باشید از شما خواهش می کنیم حق عضویت سالانه خود را که مبلغ 50 یورو برای اروپا و  شمال آمریکا ست و متفاوت برای سایر کشورها  با واریز کردن مستقیم به حساب زیر یا از طریق فرم عضویت که در اینجا در دسترس است چرداخت نمایید و یا اهداء از طریق حساب پی پال ما.

جزییات حساب انجمن

PostFinance Bank
Mingerstrasse 20
3030 Bern
Switzerland

Account Holder:  We Need Trees
Account Number:  61-131523-1
IBAN:   CH95 0900 0000 6113 1523 1
لطفا برای ارسال حمایتتون در ایران از حساب زیر که متعلق به من است و در اختیار انجمن استفاده کنید.شماره حساب : ۳۸۱۴۳۵۱۷۰۲ بانک ملت
شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۷۲۵۸۴۰۹
دومین شیوه به شروع  گسترش گروه ما به درختان نیازمندیم  در سطح مدیران کشور و نمایندگان محلی نیاز دارد.این افراد شیوه های کاری محمد را در مناطق مربوطه با بازدید
از مدارس و صحبت کردن با دانش آموزان و آوردن درخت به عنوان سمبل زندگی و بخشش انجام خواهند داد.