انجمن ما به درختان نیازمندیم چیست؟

ما به درختان نیازمندیم مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی که در سال ۲۰۱۵ در ژنو سوئیس به ثبت رسیده و با فعالیت در کشورهای مختلف جهان، به‌کمک مردمان محلی، در پی ترویج ارزش‌های زیست‌محیطی است. هدف اساسیِ ما این است که آگاهیِ کودکان از ارزش‌های درخت را بالاتر ببریم و این کار را در قالب کارگاه‌هایی گفت‌وگومحور انجام می‌دهیم که در آن‌ها کودکان از اهمیت درختان و جنگل‌ها و ضرورت حفاظت از طبیعت و همه‌ی جان‌داران باخبر می‌شوند. بنیان‌گذار اصلی مؤسسه محمد تاجران است که تا سال ۲۰۱۶ با دوچرخه‌ی خود بیش از ۷۰,۰۰۰ کیلومتر راه را در ۵۲ کشور پیموده و به ۲۰۰ مدرسه در ۵۲ کشور سر زده تا با کودکان از درختان و اهمیت و بخشندگی‌شان در زندگی صحبت کند. تجربه‌ی محمد از این سفرها، و استقبال افراد و نهادهای مختلف از فعالیت‌هایش، او را به تأسیس مؤسسه‌ای ترغیب کرد که افرادِ هم‌فکر و هم‌دغدغه را گرد هم بیاورد و برای گسترس آگاهی درباره‌ی محیط زیست آموزش دهد (با تاریخچه‌ و اعضای ما آشنا شوید). ارزش‌های ما به درختان نیازمندیم «عشق» و «احترام» و «امید» است و ما می‌کوشیم کودکان با چنین نگرشی به زیستگاه و طبیعت اطراف خود بیندیشند و با آن رفتار کنند. نماد ما نیز «آدم» است؛ شخصیتی الهام‌بخش که دل در گروِ درختان دارد و با حضور در کارگاه‌های ما به تسهیل‌گران کمک می‌کند تا با کودکان ارتباطی ساده‌ و صمیمی برقرار کنند و در متن‌ها و ویدئوها و سایر تولیدات محتوایی ما نیزحضوری پررنگ دارد (خودتان ببینید).

Latest News

 

هیچ نوشته‌ای پیدا نشد.