متاسفانه تعدادی از تصاویر این صفحه بدون فیلتر شکن مشاهده نمیشود
head

HELP MOHAMMAD RAISE 4000 €

FOR “WE NEED TREES” ASSOCIATION

map

On March 15 Mohammad Tajeran will start the challenge to cycle 1250 km in 3 days. His purpose is to raise 4000€ for developing We Need Trees association’s IT platform.
Donate and help his cause!

On March 15 Mohammad Tajeran will start the challenge to cycle 1250 km in 3 days.
His purpose is to raise 4000€ for developing We Need Trees association’s IT platform.
Donate and help his cause!
You can simply send your donations, while I am cycling, to the Association’s bank account or use PayPal to support.
محمد تاجران در روز 15 مارس چالشی رو آغاز خواهد کرد با هدف جمع آوری کمک مناسب برای آماده کردن زیرساخت های نرم افزاری انجمن ” ما به درختان نیازمندیم”
با حمایت کردن و همراه شدن به محمد در این راه کمک کنید و بخشی از این پروژه باشید.
مادامی که محمد در حال رکاب زدن است,شما به راحتی میتونید کمک های خودتون رو به حساب انجمن و یا پیپال انجمن تقدیم کنید.

hours since start

km pedaled so far

eur raised so far

 


Association’s account details.
PostFinance Bank
Mingerstrasse 20
3030 Bern
Switzerland
Account Holder: We Need Trees
Account Number: 61-131523-1
IBAN: CH95 0900 0000 6113 1523 1
Currency: CHF

Or using PayPal account :


Support the project
screen-shot-2016-11-27-at-18-41-34

Follow him on Facebook


 catalin_armeanu
arm