ماموریت

ماموریت  انجمن “ما به درختان  نیازمندیم ” تعلیم و آگاهی رساندن به افراد است . اینکه چگونه در حفظ و نگهداری و پاکیزگی محیط زیست نقش داشته باشند  و به طبیعت عشق بورزند و احترام بگذارند .عشق و احترام به طبیعت موجب امیدواری برای داشتن  جهانی بهتر است.انجمن قصد دارد با فراهم آوردن منابعی برای معلمان و دانش آموزان به آنان کمک کند تا با درک  اهمیت نقش درختان در تندرستی مان و سالم ماندن کره زمین  کوشا باشیم.

اهداف

تشکیل انجمن چند ملیتی ( کشوری) برای پیشبرد اهداف  “ما به درختان نیازمندیم.”
ایجاد رویدادهایی که بیانگر ارزش ها و نگرش هایی نظیر عشق احترام و امید هستند و در قالب فعالیت هایی نظیردوچرخه سواری و کاشتن درخت برگزار میشود.
“توسعه منابع آموزشی مخصوص انجمن “ما به درختان نیازمندیم.
گسترش داستانهایی در باره درختان که موجب حمایت از فلسفه گفتگو با کودکان برای ترویج نگرش و عشق و احترام باشد.

عضوگیری در سراسر جهان ، تا اعضاء بتوانند با یکدیگر برای این مهم در تعامل مستقیم باشند.

 

منابع مالی

  منابع مالی انجمن ازپرداخت  حق عضویت افراد، فروش کتابها با موضوعات محیط زیستی ای که زیر نظر انجمن است، فروش لباسهای مربوط به انجمن، و کمک های مردمی تامین می گردد.

نیروی انسانی

 

انجمن طبق قوانین آیین نامه , زیر نظر مدیران و با کمک اشخاص داوطلبی که وقت، انرژی و استعدادشان را داوطلبانه در اختیار می گذارند ، اداره می شود.
بر اساس میزان موفقیتهای آقای تاجران ، امکان ایجاد انجمن در کشور های مختلف فراهم خواهد آمد.که این امر توسط فعالیت داوطلبانه ی افراد در راستای برقراری ارتباط و گفتگو با دانش آموزان در مدارس , حول محور ارزشهای عشق احترام و امید است که این نگرش همراه با عشق به طور حتم بر عملکرد ما تاثیر گذار خواهد بود.
.انجمن یک سازمان داوطلبانه است .افراد حق عضویت پرداخت میکنند. مدیران و اعضا هیچ حقوقی دریافت نمیکنند  .

استفاده از منابع

منابع مالی بدست آمده از طرقی  که ذکر شد , صرف تولید مواد آموزشی و هزینه های انجمن مثل توسعه وب سایت میشود  .