انجمن ما به درختان نیازمندیم کاملا توسط حق عضویت شما و کمکهای مردم اداره میشود.

ما سپاسگزاریم از اینکه نگاه رو به آینده ما رو در بالا بردن سطح آگاهی‌ کودکان نسبت به درختان و تبیت با دیگران به شترک میگذارید و با همراه شدن به ما کمک می‌کنید که به سمت این هدف حرکت کنیم.

عضو شدن شما در انجمن ” ما به درختان نیازمندیم ” اینگونه قدر آنی میشود :

آموزش بچه‌ها در مورد اهمیت درختان و ایجاد حس عشق و احترام نسبت به آنها
دریافت اخبار انجمن در ارتباط با فعالیت‌های انجمن
بهره از حق ۱۵ % تخفیف در محصولات انجمن

Fill in the following details to verify your email address. You will be able to register for an account after the verification.
Enter the captcha code: