انجمن ما به درختان نیازمندیم چیست؟

" ما به درختان نیازمندیم" یک انجمن غیر انتفاعی سوئیسی است که توسط محمد تاجران در سال ۲۰۱۴ در شهر ژنو سوئیس پایه گذاری شده است. محمد تاجران از سال ۲۰۰۶ در حال سفر به دورِ دنیا با دوچرخه است و تا سپتامبر ۲۰۱۶ مسافتی معادل ۶۳۰۰۰ کیلومتر را در ۵۲ کشور رکاب زده است .در حالی‌ که کودکان را به عشق ورزیدن و احترام نهادن به طبیعت با تأکید بر اهمیت دارا بودن از محیط زیستی سالم و پایدار برای زندگی بهتر تشویق میکند. محمد این کار را با مراجعه به مدارس، ارائه کارگاه‌های آموزشی برای کودکان، صحبت با آنها و گفتگو میان کودکان انجام میدهد و از درخت به عنوان عنصری از طبیعت که سمبل بخشندگی و زندگی‌ است استفاده می‌کند. تا سپتامبر ۲۰۱۶ محمد بالغ بر ۵۰۰ کارگاه را در بیش از ۱۸۲ مدرسه و در ۵۲ کشور برگزار کرده است و با کمک دانش آموزان و مردم در حدود ۱۰۱۵ اصله درخت کاشته است . توجه زیاد مردم به این پروژه و علاقه آنها به همکاری انگیزه ای‌‌ شد که محمد برای جلب همکاری افرادی که دارای علاقه مشترکی نسبت به طبیعت هستند در سال ۲۰۱۴ تصمیم به ایجاد یک انجمن غیر انتفاعی بگیرد تا این پروژه در کشور‌های دیگر توسط جوامع محلی قابل اجرا باشد . این ایده باعث ارتقاء آموزش از سطح فردی به حرکتی‌ اجتماعی خواهد شد و قدر مسلم کودکان بیشتری تحت آموزش قرار خواهند گرفت .به این امید که در آینده شاهد میزان احترام بیشتری نسبت به طبیعت باشیم.

Latest News

 

Working on social media management

Today after a long time finally I found a friend who is willing to take responsibility for all our social ...
خواندن بیشتر

Our very first step

Finally we started our work WE invited volunteers to facilitate the curriculum from 6 different cities of Iran in Tehran ...
خواندن بیشتر

Working on curriculum

We are almost done with curriculum and we are ready to start our pilot projects in Guatemala, Iran and Canada ...
خواندن بیشتر

Adam is here now with us….

Adam is already created… He is going to start communicating with kids and present our curriculum to kids. He will ...
خواندن بیشتر